Kurzdistanz Beamer

Optoma EW610ST

3100 Ansilumen , 3000:1 , 1280 x 800 WXGA
Anschluße : HDMI,VGA,Video

Mietpreis pro 1 Tag Netto = 50,00 € , Brutto = 59,50 € inkl.MwSt
Mietpreis pro 2 Tage Netto = 85,00 € , Brutto = 101,15 € inkl.MwSt
Mietpreis pro Woche Netto = 250,00 € , Brutto = 297,50 € inkl.MwSt

Acer U5200

2500 Ansilumen , 4200:1 , 1024 x 768
Anschluße : HDMI,VGA,Video

Mietpreis pro 1 Tag Netto = 50,00 € , Brutto = 59,50 € inkl.MwSt
Mietpreis pro 2 Tage Netto = 85,00 € , Brutto = 101,15 € inkl.MwSt
Mietpreis pro Woche Netto = 250,00 € , Brutto = 297,50 € inkl.MwSt